Галерија

 • Училишна зграда

  +
 • Училишен ентериер

  +
 • Училници за одделенска настава

  +
 • Кабинети за предметна настава

  +
 • Училишен двор

  +
 • Библиотека

  Располага со околу 8 500 книги и голем број списанија, ја користат не само учениците од училиштето, туку и средношколската младина и месното население.

  +